Menu Sluiten

CSR beleid

CSR Beleid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten bij Dyna. Ons Corporate Social Responsibility (CSR) beleid is gebaseerd op een optimale afstemming tussen onze dienstverlening, de processen en onze organisatie. Dit beleid gaat over de thema’s: mensen, milieu en nabijheid en sluit aan bij het CSR beleid van onze moedermaatschappij bpost.

Mensen

We vinden het buitengewoon belangrijk om het natuurlijke enthousiasme en de inzet van iedere werknemer te benutten door een optimale werkomgeving te creëren en hun welzijn te bevorderen. Medewerkers in elk opzicht veiligheid bieden is één van onze topprioriteiten. We stimuleren de ontwikkeling van de vaardigheden van onze medewerkers en moedigen hen aan zichzelf te blijven ontwikkelen.

Dyna Values

DynaGroup is een dynamisch bedrijf dat in de afgelopen jaren sterk gegroeid is van een start up naar een volwaardig bedrijf waar 2000 mensen dagelijks bezig zijn om van onze klanten en opdrachtgevers fans te maken. We houden focus op onze klant én op onze medewerker.

DynaGroup kan rekenen op de inzet en het enthousiasme van al haar medewerkers in haar missie om van al haar klanten fans te maken. Ook van onze medewerkers maken we fans! Het menselijk kapitaal vormt de meest essentiële schakel van ons bedrijf.

Vanuit onze gedachtegoed “We Are Moving Forward” hebben we bij Dyna een sterke focus op “Durven Groeien”, waarbij we dagelijks bezig zijn met de innovaties van morgen. Wij geloven dat groei alleen mogelijk is door intensief “Samen te Werken”. Met onze mensen en onze klanten. Zo creëren we winwin situaties voor elke uitdaging die er is in onze omgeving. Effectieve samenwerkingen laten we tot stand komen door onze medewerkers “Verantwoordelijkheid” te laten nemen voor zowel succes als
teleurstellingen als ook door “Voorbeeldgedrag” daarin zichtbaar te waarderen.

Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

Een werkomgeving creëren die het welzijn van onze medewerkers garandeert is uiterst belangrijk voor ons. De veiligheid van onze medewerkers is  topprioriteit. We werken hard aan veiligheid om verkeersen arbeidsongevallen te voorkomen op basis van een degelijk arbobeleid. Dit doen we door de wet- en regelgeving die van toepassing is na te leven en erop te anticiperen, maar ook door continue verbeteracties uit te zetten en op te volgen.
Op onze locaties worden risico inventarisaties & evaluaties uitgevoerd om zoveel mogelijk risico’s in de werkomgeving uit te sluiten. Op basis daarvan worden arbeidsmiddelen en -procedures aangepast en specifieke trainingen en beschermingsmiddelen ingevoerd. Specifieke veiligheidstrainingen en awareness filmpjes dragen bij aan de veiligheidscultuur binnen DynaGroup. Medewerkers worden bewust gemaakt van de gevaren en risico’s in de werkomgeving en worden gestimuleerd om alle soorten van (bijna)ongevallen te melden.

Gezonde voeding hoort bij een gezonde levensstijl en wij stimuleren onze
medewerkers om gezond te eten. Wekelijks wordt op iedere DynaGroup locatie vers fruit bezorgd door onze partner ‘Fruit op je werk’. Bovendien is ‘Fruit op je werk’ partner van KiKa en wordt € 0,10 per fruit box gesponsord aan KiKa.

Van iedere klant een Fan

Bij Dyna hebben we een belangrijk doel: van iedere klant een fan maken. Hierbij gaat het om zowel onze opdrachtgevers als onze eindklanten. De klant staat centraal in elk deel van onze onderneming. Klantgerichtheid wordt uitgedrukt in voortdurende aandacht voor de kwaliteit van onze dienstverlening, initiatieven die de klantentevredenheid verbeteren en natuurlijk de zorg voor producten, diensten en oplossingen die naadloos inspelen op de verwachtingen van onze klanten.

Het is onze ambitie om onze klanten voortdurend toegevoegde waarde te bieden. Met onze diensten zijn onze klanten in staat nog betere service te verlenen. We evalueren de perceptie en ervaring van onze klanten doorlopend. Hierdoor begrijpen we de klantenbindings-mechanismen beter en kunnen we effectieve verbeteringen bepalen. Via enquêtes meten we de klanttevredenheid van zowel onze opdrachtgevers als onze eindklanten. We meten de ervaring met onze dienstverlening, onze communicatie en onze mensen. Eén van de belangrijkste onderdelen van onze metingen is de NPS (Net Promotor Score). NPS peilt bij de eindklant in welke mate hij/zij een bedrijf, product of dienst aan anderen zou aanbevelen. NPS meet klantloyaliteit en kijkt alleen naar écht tevreden klanten.

Dyna innovation community

De Dyna Innovation Community is een speciaal onderdeel van de DynaGroup organisatie waarbij een core team in combinatie met een variërend team van Dyna medewerkers, los van de Dyna organisatie en dagelijkse werkzaamheden, nadenken en werken aan innovatieve projecten, services en markten. Dit team heeft als doel om de innovatie op verschillende thema’s in de organisatie te krijgen.

De Dyna Innovation Community werkt aan een vijftal thema’s, technologie, business opportunities, Corporate, Social Responsibility, Dyna Fans en Employee Engagement. Vanuit het thema Corporate Social Responsibility wordt nagedacht over duurzame en maatschappelijk verantwoordelijke oplossingen die DynaGroup in haar dagelijkse business kan implementeren. De Innovation Community onderzoekt en werkt conceptideeën uit, die vervolgens getoetst worden aan het CSR-beleid en geregistreerd worden aan het actieplan.

Milieu

De aard van onze activiteiten (reparatie- en logistieke diensten) heeft een impact op het milieu. Van de CO2-uitstoot van ons wagenpark en uitbesteed transport tot afvalproductie en energieverbruik: we doen er alles aan om deze impact te reduceren en zo laag mogelijk te houden.

Dyna besteed bijvoorbeeld veel aandacht aan het ecologisch en bewust plannen van onze routes, gebruikt waar mogelijk duurzame verpakkingsmaterialen en heeft als doel de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te compenseren. Zo stimuleren we het gebruik van zuinige motoren, worden onze chauffeurs getraind op zuinig rijden en hebben we begin gemaakt met het elektrisch vervoeren van (een deel van) onze bezorgingen.

Zuinig en groen rijden

Ons doel is om onze Co2 uitstoot steeds verder te compenseren. Zo stimuleren we het gebruik van zuinige motoren en worden onze chauffeurs getraind op zuinig rijden. We zetten als DynaGroup elektrisch vervoer al in voor een klein deel van onze bezorgingen. In de gemeente Antwerpen, maar ook in enkele Nederlandse gemeenten rijden onze Renault Twizy en Renault Zoë voor de bezorging van reisdocumenten. Meer innovatieve varianten van deze elektrische voertuigen, zouden in de toekomst ook ingezet kunnen worden en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de Co2 reductie en filevorming in de binnensteden. Verschillende mogelijkheden om ons elektrisch netwerk uit te breiden worden onderzocht met betrekking tot bijvoorbeeld de aanschaf van de elektrische bestelwagen, scooters en fietsen. Waar het reduceren van Co2 uitstoot niet mogelijk is, wordt gekozen voor compensatie van Co2 uitstoot.

Bewust bezorgd

In samenwerking met een aantal andere logistiek dienstverleners en grote online winkels heeft Dynalogic bijgedragen aan de rekentool Bewust Bezorgd.

Bewust Bezorgd is een generieke CO2-rekentool die door TNO in opdracht van Thuiswinkel.org, Connekt en Topsector Logistiek is ontwikkeld. De tool berekent hoeveel CO2-uitstoot het versturen van een pakketje met zich meebrengt, zodat iedere webwinkel op dezelfde manier de CO2 impact kan berekenen. De rekentool Bewust Bezorgd helpt om de bezorging van pakketten naar de consument nog efficiënter en duurzamer in te richten.

De Nederlandse e-commercesector is de eerste sector die zich committeert aan het klimaatakkoord met als doel om in 2025 de CO2-uitstoot met 50% te reduceren ten opzichte van 2018.

Trees for All

Voor de compensatie van onze Co2 uitstoot zijn we de samenwerking aangegaan met Stichting Trees for All. Voor een deel van de bezorgingen dragen wij een vast bedrag af aan Stichting Trees for All. Hiermee ondersteunt DynaGroup projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Door het beschermen en aanplanten van bossen verbeteren de inkomensposities en levensomstandigheden van de lokale bevolking en vermindert de atmosferische Co2. DynaGroup doneert 1 boom in Nederland voor elke 150 bezorgingen van waarde documenten uitgevoerd met bestelwagens met dieselmotoren.

GroenGedaan!

DynaGroup werkt samen met enkele verzekeraars die zijn aangesloten bij het keurmerk duurzaam herstel. Deze verzekeraars werken uitsluitend samen met reparateurs die op een duurzame bedrijfsvoering zijn getoetst. DynaGroup is getoetst op een set aan technische en organisatorische duurzaamheidseisen zoals het gebruik van milieuvriendelijke middelen, minder energieverbruik, juiste verwerking van afval, hergebruik van materialen, de zorg voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, recycling etc.

Wecycle

Dyna is partner van Wecycle en samen zorgen we dat afgedankte elektrische apparaten verantwoord worden ingezameld en optimaal worden gerecycled.

Bij een groot deel van de bezorgingen die de Dyna bezorgers voor onze klanten uitvoeren, bieden wij de mogelijkheid om oude apparaten mee te geven aan de bezorger. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om koel-/vriesapparaten, groot witgoed en bruingoed. Wij zorgen dan voor een verantwoorde inzameling en afvoer van deze oude elektrische apparaten, waarbij Wecycle zorgt voor een optimale recycling. Op deze manier leveren we een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie.

Voor deze maatschappelijke bijdrage ontvangt Dyna jaarlijks een Wecycle Recycle Certificaat met daarop de door Dyna ingeleverde hoeveelheden en de CO2 uitstoot die hiermee wordt vermelden.

Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, ook wel e-waste genoemd. Zij hebben een landelijk dekkend netwerk met inzamelpunten voor consumenten en bedrijven. Wecycle werkt daarnaast samen met vervoerders die aantoonbaar inspanningen verrichten om hun milieuprestaties te verbeteren.

Nabijheid

Dyna kijkt verder dan haar eigen mensen en processen en gaat een stapje verder dan waartoe de wet verplicht als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met maatschappelijk verantwoord actief organiseren wij activiteiten, waarbij we zowel als organisatie als vanuit onze mensen iets terug doen voor de sociale omgeving en passende arbeidsplaatsen zoeken voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. We houden nauwlettend de (nieuwe) behoeften van onze klanten in de gaten.

Mensen inzetten vanuit hun talent

Ferm werk en DynaGroup bieden gezamenlijk werkgelegenheid aan mensen die door verschillende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Door samen de specifieke talenten van deze collega’s te ontdekken en ze gericht in te zetten vormen ze een enorme meerwaarde voor ons bedrijf. Eigen ontwikkeling en groei worden gestimuleerd, iets dat aansluit bij onze kernwaarde dare to grow. We zijn ontzettend positief over deze samenwerking en trots op de medewerkers die in Woerden werken bij DynaGroup.

Moyee FairChain coffee

Vanuit ons doel om onze medewerkers een prettige werkomgeving te bieden wij gratis koffie aan op het werk, uitgangspunten hierbij zijn kwalitatief goede koffie en fairchain koffie. Door de samenwerking met Moyee coffee realiseren we als Dyna, via ons eigen koffieverbruik op het werk, direct impact op het terugdringen van armoede, honger, ontbossing en uitbuiting van mensen in koffieproducerende landen zoals Ethiopië en Kenia.

JINC

Dyna is daarnaast maatschappelijk partner van JINC, een landelijke organisatie die zich inzet voor kinderen van 8 tot 16 jaar uit een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 55.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien. Dyna helpt deze kinderen aan een goede start op de arbeidsmarkt door jaarlijks verschillende activiteiten te organiseren zoals sollicitatietrainingen, bliksemstages en Baas van Morgen. Daarnaast steunt Dyna JINC via een financiële bijdrage.

Sponsor van het Beterboek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in Zuyderland Medisch Centrum te Heerlen en Sittard-Geleen, Isala te Zwolle, Diakonessenhuis te Utrecht, Amphia te Breda.

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Volledig CSR Beleid

Benieuwd naar ons volledige CSR-beleid, klik dan hier.