Menu Sluiten

Privacy en Cookie beleid

Slider_Dynalinq Home

Privacy en Cookie beleid

Privacybeleid

Uw privacy is een fundamentele waarde voor DynaGroup. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. In een wereld die steeds digitaler wordt, moet DynaGroup persoonsgegevens verzamelen en verwerken om u de producten en diensten die u wenst te kunnen leveren. In dit document tracht DynaGroup haar beleid uit te leggen om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, producten en diensten die u heeft gebruikt, informatie die u verstrekte via onze website of andere contactkanalen enz.

Verzamelen van persoonsgegevens

DynaGroup legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht en het verbeteren van de efficiëntie en kwaliteit van de DynaGroup diensten.

Opnemen van telefoongesprekken tussen de klanten van DynaGroup en zijn callcenters

DynaGroup maakt audio-opnames van telefoongesprekken tussen bellers en callcentermedewerkers. De volgende gegevens worden geregistreerd of bewaard: de identificatiegegevens, het telefoonnummer, het gesprek, het tijdstip van de oproep, de duur van de oproep en de dienst waarop de oproep betrekking heeft.

Het opnemen van de gesprekken heeft tot doel de dienstverlening van DynaGroup aan de klanten te verbeteren, enerzijds via ‘coaching’ en anderzijds op basis van analyses van grote hoeveelheden oproepen die betrekking hebben op dezelfde dienst of op een bepaalde problematiek waar klanten mee zitten.

Websites van DynaGroup

Uw persoonsgegevens kunnen door DynaGroup worden verwerkt om u feedback te bezorgen op een vraag, verzoek of klacht. De volgende gegevens worden dan verwerkt: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een omschrijving van de vraag, het verzoek of de klacht.

Voor het gebruik van cookies verwijzen we naar ons “Cookiebeleid” dat hieronder beschreven staat.

Doorgeven van persoonsgegevens

DynaGroup gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van uw persoonsgegevens aan partijen buiten de DynaGroup om, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u DynaGroup uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen.

Op de websites kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt DynaGroup geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als wettelijk vereist, voor de termijn vereist voor de uitvoering van de dienstverlening, voor de termijn vereist voor het behandelen van klachten en gedurende dertig (30) dagen volgend op uw verzoek tot beëindiging.

Gegevensbeveiliging

DynaGroup neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. DynaGroup verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Medewerkers die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast om een passend veiligheidsniveau te garanderen.

Hoe kan u uw persoonsgegevens controleren?

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevens, ze indien nodig wilt laten corrigeren, of als u wenst dat ze gewist worden of de verwerking ervan beperkt wordt, als u tegen de verwerking bezwaar wenst te maken, u uw toestemming wilt intrekken of gebruik wenst te maken van de gegevensoverdraagbaarheid, kunt u contact met ons opnemen via compliance@dynagroup.nl.

Contact

Ook vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via compliance@dynagroup.nl.

Dit privacy beleid geldt voor DynaGroup BV en alle bedrijven welke behoren tot de DynaGroup

Laatst bijgewerkt: mei 2018

Cookiebeleid

Gebruik van cookies op Dyna-websites

Cookies zijn kleine informatiebestanden die de server van een website via uw browser tijdelijk opslaat op uw computer of ander toestel. Cookies hebben uiteenlopende functies: ervoor zorgen dat de website rekening houdt met de voorkeuren van de bezoeker, statistische gegevens verzamelen, de inhoud van en/of de reclame op de sites aanpassen aan de gebruiker enz.

Er worden verschillende soorten cookies gebruikt op de websites van DynaGroup en haar business units.

1. Verplichte en technische cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van bepaalde delen van onze websites. Bijvoorbeeld om te navigeren tussen de verschillende delen van de website en om formulieren in te vullen. Zonder deze cookies, zullen sommige delen van de website niet werken, of niet optimaal werken. Met deze cookies kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van onze websites om de inhoud en performantie ervan te verbeteren.

2. Functionele cookies: Functionele cookies maken het gemakkelijker voor onze websites om te werken, een betere surfervaring van onze bezoekers te ondersteunen en ze gebruiksvriendelijker te maken. Bijvoorbeeld, deze cookies kunnen uw taalvoorkeur onthouden.

3. Google Analytics Cookies: DynaGroup maakt gebruik van Google Analytics Cookies om te analyseren hoe gebruikers zijn website gebruiken. De informatie die het cookie

genereert over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) wordt anoniem doorgezonden aan en opgeslagen door Google. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen voor website-operatoren. Google geeft deze informatie eventueel ook door aan derden wanneer dat wettelijk vereist is of wanneer die derden de informatie namens Google verwerken.

U accepteert het gebruik van cookies, overeenkomstig dit document, wanneer u onze websites gebruikt.

U kunt te allen tijde deze cookies blokkeren in uw webbrowser. Alle webbrowsers bieden de mogelijkheid om de cookies die op uw computer of ander toestel worden geïnstalleerd te beheren. Houd er wel rekening mee dat cookies blokkeren via de browserinstellingen geen enkel effect heeft op de cookies die eventueel al eerder op uw computer zijn geïnstalleerd. Als u die cookies wilt uitschakelen, moet u ze verwijderen.

Voor meer informatie kunt u de configuratie-instellingen van uw internetbrowser raadplegen. Om meer te vernemen over cookies en onder meer te kijken welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe u ze beheert en verwijdert, kunt u surfen naar: http://www.allaboutcookies.org/.

U kunt er ook voor kiezen om sommige of alle reclamecookies die op uw pc geïnstalleerd zijn uit te schakelen. Kijk daarvoor op: http://www.networkadvertising.org/ of http://www.youronlinechoices.com/.

Tot slot, als u geen reclame wenst te ontvangen op basis van uw surfgedrag, kunt u de instellingen van de Google Ads Preference Manager wijzigen. Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.

Dit cookie beleid geldt voor DynaGroup BV en alle bedrijven welke behoren tot de DynaGroup

Laatst bijgewerkt: mei 2018